Rudersdal Kommune inviterer til nytårskur og erhvervsarrangement om klimahandling og grønne partnerskaber.

Hvordan skaber vi de gode rammer for et bæredygtigt erhvervsliv i Rudersdal? Hvilke partnerskaber giver mening, så vi sammen får succes med den komplekse klimadagsorden og de grønne løsninger?

Du kan møde gæstetaler Connie Hedegaard, som er formand for den grønne tænketank Concito og forhenværende EU-klimakommisær og minister, når Rudersdal Kommune inviterer til dialog om fremtidens bæredygtige forretningsudvikling.

Connie Hedegaard giver sine bud på, hvad politikere, erhvervsliv og institutioner kan gøre i partnerskaber for klimaet.

Her kan du også møde lokale virksomheder, der har konkrete erfaringer med grønne kompetencer, bl.a. Chr. Hansen og Dall Energy. Du får også lejlighed til at høre om kommunens netop vedtagne klimahandlingsplan, hvor erhvervslivet har en aktiv rolle.

DeltagerDanmark faciliterer dialogen denne eftermiddag. Så vi tør godt love nogle spændende timer med inspiration og dialog om klima, grønne kompetencer og partnerskaber.

Herefter er erhvervslivet inviteret til den traditionsrige nytårskur med overrækkelse af kommunens årlige erhvervspris og fejring af erhvervslivet.

Kom og få ny inspiration til den grønne omstilling og benyt lejligheden til at komme i dialog med andre virksomheder og udvide dit netværk.

Sign up

Erhvervsarrangementet er fra kl. 14.00 til 16.45.

Kl. 14.00 – 14.10
Velkomst

Kl. 14.10 – 14.30
Rudersdal Kommune klimaneutral fra 2040 – en ambitiøs ramme for den grønne omstilling ved borgmester Ann Sofie Orth

Kl. 14.30 – 15.00
Oplæg fra Connie Hedegaard

15.10-15.40
Succes med grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling – to lokalt forankrede virksomheder

Oplæg fra Annemette Meisling, som er bæredygtighedsdirektør i en af verdens mest bæredygtige selskaber, Chr. Hansen.

Oplæg fra SMV-virksomheden Dall Energy

15.40-16.20 (inkl. kort pause)

Virksomhedsdrøftelser i grupper

16.20-16.45
Opsamling og afslutning: Hvordan kommer vi sammen videre?

 

 

Nytårskuren er fra kl. 17.00 til 18.30

17.00 – 17.15
Velkomst og nytårstale ved borgmester Ann Sofie Orth

17.15 – 17.45
Overrækkelse af priser til vinderne af Rudersdal Kommunes Erhvervspris og takketale fra vinderne

Hyldest til kommunens gazellevirksomheder

17.45 – 18.30
Networking, bobler og let klimavenlig mad